Oudervereniging

Wie is de oudervereniging?

We proberen in ieder groep een klassenvertegenwoordiger te hebben. Deze vertegenwoordigt de ouders van de desbetreffende groep in het bestuur van de oudervereniging. Aan het begin van het schooljaar wordt een briefje uitgegeven in de groep waar een nieuwe vertegenwoordiger nodig is. Een geïnteresseerde ouder kan zich dan opgeven als klassenvertegenwoordiger. Op de jaarvergadering van de oudervereniging worden de kandidaten voorgesteld aan de leden. De leden stemmen wie er zitting neemt in het bestuur. Het bestuur kiest uit hun midden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De directeur of de adjunct - directeur bezoekt onze vergaderingen als vertegenwoordiger van de school. Wat doet de oudervereniging? Een keer per jaar houden we in oktober de jaarvergadering voor de leden. Het bestuur komt ongeveer 10 keer per jaar samen. In deze vergadering bespreken we activiteiten zoals:

* de voorbereidingen rond het Sinterklaasfeest; wie zorgt voor wat etc.;

* de voorbereidingen rond het kerstfeest, variërend van kerstboom kopen, opzetten tot inkoop en van de
   wafels voor de kerstviering, en niet te vergeten het opruimen na de kerstviering;

* de voorbereidingen voor het carnavalsfeest;

* regelen schoolreisjes in samenwerking met het team;

Verder bespreken we dingen die ouders ons vertellen of vragen; we proberen mee te denken met het onderwijzend personeel. Wij geven onze visie op bepaalde schoolse zaken. We proberen opbouwende kritiek te geven over van alles en nog wat. Via de directeur of diens plaatsvervanger ontvangen wij informatie over tal van schoolse aangelegenheden. Ook onze vertegenwoordiger uit de M.R. voorziet ons van informatie. Verder krijgen wij diverse bladen waar we "kennis" uit kunnen halen.

Wat kunt u als ouder doen?

Om al onze activiteiten goed te laten verlopen hebben we natuurlijk ook u als ouder nodig! Zonder veel helpende handen zouden een aantal activiteiten niet mogelijk zijn. Geef u op om met bepaalde activiteiten te helpen. Wij hebben hulp nodig bij het voorbereiden van de activiteiten, hulp tijdens de activiteiten en erna om op te ruimen. Aarzel niet en doe mee! Het is steeds gezellig en onze kinderen zijn er mee geholpen. Een ander voordeel is dat u andere ouders leert kennen. Ook komt u eens op een andere manier in contact met de leerkrachten. Heeft u opmerkingen of vragen en zaken die wij moeten weten? Vertel het ons. De adressen en telefoonnummers staan in deze schoolgids. Het is voor ons van belang om te weten wat er zoal onder de ouders leeft. Alleen op die manier kunnen wij u goed vertegenwoordigen!

U wordt lid van de oudervereniging door de jaarlijkse contributie te betalen, waarmee we de activiteiten financieren. In de ouderinfo van oktober wordt de begroting aan de leden bekend gemaakt. We hopen u op deze manier voldoende inzicht te hebben gegeven over het reilen en zeilen van onze oudervereniging. Ook hopen wij dat u zich meer betrokken zult voelen bij onze school.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur oudervereniging.