Schooljaar 2018-2019

Eerste schooldag:
Op de eerste schooldag hebben we middels spelvormen groepen geformeerd waarbij leerlingen uit verschillende leerjaren bij elkaar in de groep zitten. Er moesten opdrachten uitgevoerd worden waarbij samenwerken van belang was. Aan het eind van de middag werden er toneelstukjes voor elkaar opgevoerd en tussendoor hebben we genoten van lekkere pannenkoeken en (kinder)champagne om het schooljaar in te luiden. Het was een geslaagde middag.


Kermis Epen:
Op 26 augustus is Kermis in Epen. De eerste schoolweek heeft dan ook in het teken van deze kermis gestaan. We hebben heuse marcheerlessen gehad van onze schutterij, tevens hebben we een echte minikermis geknutseld met de hele school (deze werd tentoongesteld tijdens de dorpsbrunch in het patronaat) en iedere leerling heeft het Limburgs volkslied ingestudeerd. Op kermismaandag zijn we met de schutterij naar het patronaat gemarcheerd, waar ons een brunch werd aangeboden door de ondernemingsvereniging. Dhr. Mertens van de heemkundevereniging heeft 2 geschiedenislessen over de kermis in Epen verzorgd, de oudervereniging zorgde voor een popcornmachine en een Úchte orgelman. Het was een supergezellige dag die we samen hebben afgesloten met het concert van onze harmonie.

Afscheid juffrouw Elly:
Op donderdag 27 september namen we afscheid van juffrouw Elly. Juffrouw Elly werd samen met haar man Hay, kinderen en kleinkind opgehaald door meester Jos. De school was feestelijk versierd door de oudervereniging. Om 8.45 uur stonden alle kinderen hun op te wachten op het schoolplein. We begonnen de dag met een circusshow vol acrobatiek, waarna de kinderen werden uitgenodigd om zelf aan de slag te gaan met acrobatiek. En dat hebben ze gedaan. Er werd op verschillende plekken in de school enthousiast geoefend, gelukkig waren er vele ouders om dit mee te helpen begeleiden. Om 14.30 uur was er een tweede show maar nu door de kinderen voor de juf en haar familie, ook ouders en andere ge´nteresseerden mochten aanwezig zijn.
's Avonds was er een gezellige receptie waar iedereen welkom was om juf Elly een hand te geven en een praatje te maken. Het was een gezellige avond.

Heel veel dank naar alle ouders die meegeholpen hebben en ook voor de oudervereniging!


Kinderboekenweek:
Op 2 oktober werd de aftrap gegeven voor de Kinderboekenweek met het thema "kom erbij", kinderen van verschillende leeftijden vormden een groep en in 14 groepen werden opdrachten uitgevoerd met het thema vriendschap. Zo moest Bert bij Ernie gezocht worden en Koning Willem Alexander bij Maxima, etc. Door de hele school was er een soort van speurtocht. Ook hebben de kinderen gewerkt aan een vriendschapsketting. De bibliotheek verzorgde een leuke opdracht voor elke groep.

Donderdag 11 oktober wordt er in de bieb in het patronaat voorgelezen. 
Groep 4-5   10.15-10.45 uur, Groep 1-2-3  11.00-11.30 uur

 

Ouderavond kanjertraining:
Zoals wellicht bekend hebben we vorig schooljaar als team de training van het kanjerinstituut gevolgd. We besteden hier dan ook wekelijks zo niet dagelijks aandacht aan. Het gaat om de interactie, communicatie en omgang met elkaar. We geven lessen en doen activiteiten vanuit de kanjertraining, soms gepland en soms als het zich voordoet. Uitgangspunten zijn dat kinderen leren om respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten (school) wordt verwachtdat zij -als zich problemen voordoen- oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie, angst of onverschilligheid.

Kinderen gedragen zich verschillend in bepaalde situaties. De meeste kinderen zijn te vertrouwen. Ze zijn vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig of stoer. Het kan echter doorslaan, dan gedragen kinderen zich te meegaanduit angst, lachen elkaar uit of doen vervelend stoer. Middels de pettentaal willen we kinderen inzicht geven in dit gedrag.

Verder komen er in de lessen thema's aan de orde zoals: jezelf voorstellen, complimenten geven en ontvangen, ja en nee kunnen zeggen, samenwerken, vriendschappen etc..

Vorig schooljaar hebben we uitgeprobeerd hoe het volgsysteem van de kanjertraining werkt en vervolgens besloten dat we VISEON van CITO vervangen door KANVAS, het volgsysteem van de kanjertraining.

U kunt nog veel meer informatie vinden op www.kanjertraining.nl

Middels de ouderavond willen we  jullie informeren hoe we werken met de kanjertraining en wat daarbij hoort. U bent van harte uitgenodigd op maandag 29 oktober van 19.00-20.30 uur, we hopen op een hoge opkomst...

graag aangeven bij de leerkracht van uw kind of u komt en met hoeveel personen.

Het mag ook bij mij op svenja.kleijnen@innovo.nl

 

Groep 8 bezoekt Bert Visscher backstage in theater Heerlen
Groep 8 heeft op 8 oktober een bezoek gebracht aan theater Heerlen. de leerlingen hebben Bert Visscher ge´nterviewd (de grote inspirator van onze meester Kevin. ook hebben ze mogen meekijken bij de opbouw van het decor en achter de schermen. Een hele leuke inspirerende middag.


Nationaal schoolontbijt
woensdag 7 november 8.30 uur al onze leerlingen zitten samen in de hal aan een grote ontbijttafel (klaargezet door onze oudervereniging). Iedereen heeft gesmuld van een heerlijk ontbijt en wat was het gezellig zo samen aan tafel.