M.R. Epen

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten. Op tal van zaken heeft het schoolbestuur, de schoolcommissie en de directeur instemming of advies nodig van de MR., o.a. bij het schoolwerkplan en de organisatie van de school.
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 4 leden: twee leerkrachten van onze school functioneren als voorzitter en adviseur van de M.R., zij zijn gekozen uit of namens de geleding personeel en twee leden die gekozen zijn uit of namens de geleding ouders.

De samenstelling van de M.R. :

Dhr. R.Mertens                 (ouder) Voorzitter
Dhr. M.Schrijnemaekers     (ouder ) lid

Mevr. S. Kleijnen- Lux        (IB-er) lid  Secretaris
Dhr K. Bouwels                  (leerkracht) lid