Groep 4 en 5 bezoekt Workshop Hoogcruts
 
Op 7 november gingen we met 6 auto's naar het "klooster Hoogcruts". We werden welkom geheten door Jonathan Wanders.
Hij vertelde over de geschiedenis van Hoogcruts; een voormalig klooster van rond 1400. Rond 1900 was het een nonnenklooster en in 1927 werd het door paters (Franscinanen) bewoond. Van 1965 tot 1974 waren er mensen met een geestelijke beperking. Na 1974 lag het leeg en in 1979 brak een grote brand uit, die vrijwel het gehele dak  en onderdelen van het gebouw in as legde. De toenmalige eigenaar is waarschijnlijk de brandstichter; hij verdween met veel verzekeringsgeld en stak het dus niet in de wederopbouw van het klooster.

Hoogcruts veranderde in een ruïne; er groeiden bomen en planten in de gebouwen.
In 2011 is men begonnen met de wederopbouw en restauratie; nu worden er al enkele exposities georganiseerd. Voor de toekomst zijn er grotere plannen voor exposities en waarschijnlijk ook iets van horeca. Jonathan Wanders vertelde aan de hand van foto's en we mochten de gebouwen van binnen bekijken. Er was zeer grote interesse en betrokkenheid bij de kinderen, ze stelden heel veel vragen
(en ook de volwassenen genoten!).
 
 

 
Daarna heeft de kunstenaar Stefan Cools (beeldend kunsternaar; 'The butterfly House of Stefan Cools) over dag- en nachtvlinders en de noodzaak van bloemen voor de vlinders en bijen verteld.
 
Om deze insecten te helpen mochten de kinderen langs de kloostermuur in een rand/ bed stinzenplanten (bollen) planten. We kregen ook een zakje bollen mee om op school te planten. Wanneer deze bollen op school uitkomen, zullen ze ook op Hoogcruts bloeien en is iedereen welkom om de bloemenrand te bezichtigen.
 
Als afsluiting werden we getrakteerd op appelsap, warme chocomel, koffie en thee.
Het was een bijzonder leerzame morgen!