BasisOnline
Schooljaar 2019-2020

Eerste schooldag:
Op de eerste schooldag hebben we middels spelvormen groepen geformeerd waarbij leerlingen uit verschillende leerjaren bij elkaar in de groep zitten. Er moesten opdrachten uitgevoerd worden waarbij samenwerken van belang was. Aan het eind van de middag werden er gekeken wie het winnende groepjes was. Tussendoor hebben we genoten van lekkere broodjes knakworst en (kinder)champagne om het schooljaar in te luiden. Het was een geslaagde middag.


Kermis Epen:
Op 25 augustus is Kermis in Epen. We hebben heuse marcheerlessen gehad van onze schutterij, waardoor we op kermismaandag met de schutterij mee konden marcheren over straat. Bij het patronaat werd ons (alle leerlingen en leerkrachten) een brunch aangeboden door de ondernemersvereniging. Het heeft ons goed gesmaakt, bedankt daarvoor.

Leerlingenraad:
Op 26 september was de allereerste eerste vergadering de allereerste leerlingenraad van basisschool á Herrmkes, een bijzonder moment.

Kinderboekenweek:
op 2 september zijn we gestart met de kinderboekenweek. Juf Maud heeft de kinderboekenweek ingeluid met een toneelspel, ze had wel een heel speciaal vervoermiddel. Middels een spannend verhaal nodigde ze alle kinderen uit om te bedenken wat er gebeurt als je in een tijdmachine stapt..... Hoe zou het zijn als je uitstapt in een andere tijd? Wat zou je tegenkomen?
Iedere groep heeft nagedacht over deze vraag en dit op eigen niveau uitgewerkt middels een tekening, strip of spannend opstel.
De resultaten waren erg inventief en leuk om te lezen.

We hebben ook een heuse "zwerfboekenkast"in het leven geroepen. Een ouder bracht een kast, onze conciërge Math verfde deze in een frisse kleur en alle kinderen mogen boeken meenemen die ze niet meer lezen en andere boeken mee naar huis nemen om te lezen.

Herfstwandeling
Op 22 oktober gingen de kinderen van groep 1 en 2 op pad in het bos. Ze moesten de kabouters volgen en opdrachten uitvoeren. Natuurlijk werden er veel kastanjes, blaadjes en andere herfstvruchten verzameld.

Eyewitness
De groepen 6, 7 en 8 bezochten het Eyewitness Museum in Beek. Dit vanwege de geschiedenislessen over de oorlog binnen de methode Alles-in-1 en het sloot natuurlijk ook mooi aan op de bevrijding 75 jaar geleden. Een bijzonder interessante excursie


Toon je talent
Op donderdag 31 oktober presenteerden de leerlingen van de groepen 4 en 5 voor het eerst aan ouders bij de open les wat ze tijdens de toneellessen van Toon je talent hebben geleerd. Veel ouders zijn komen kijken naar het enthousiaste spel van hun kinderen. De lessen worden vervolgd met "beeldend vormgeving".