BasisOnline
                            

De leerlingenraad
Binnen de school vinden er voortdurend nieuwe ontwikkelingen plaats die geïmplementeerd worden in onze organisatie. De teamleden zijn hier natuurlijk bij betrokken en de ouders worden geïnformeerd via ouderavonden, schoolgids, website en digitale communicatiesysteem Isy. Ook de medezeggenschapsraad wordt betrokken bij nieuw beleid. De kinderen die dagelijks met de veranderingen te maken hebben en die elke dag onze school bezoeken, hebben eigenlijk geen specifieke stem in dit geheel. 
 
Hoe vinden en ervaren kinderen dat wij het onderwijs hebben georganiseerd? Waar lopen zij tegenaan? Wat vinden zij van het buitenspelen en de speelplaats? Op welke wijze zouden zij de vieringen willen invullen? Wat loopt goed en wat kan beter? Om kinderen een stem te geven binnen onze school hebben wij ervoor gekozen om een leerlingenraad in het leven te roepen. 
 
Doelen:
  • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
  • We bevorderen actief burgerschap.
  • De kinderen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • De betrokkenheid met school en de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken van leerlingen wordt bevorderd.
  • De leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.
  • Kwaliteit van de schoolorganisatie wordt bevorderd. 
  • De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
De leerlingenraad is dus een platform van leerlingen voor leerlingen. Zij zijn er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt.
De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast heeft de directie enkele vaste bespreekpunten vastgesteld rondom schoolontwikkeling. Leerlingen krijgen ruimte van de leerkrachten om de gespreksonderwerpen voor te bereiden binnen de groep. Ook krijgen ze ruimte van de leerkrachten om de vergadering terug te rapporteren. Wanneer er aan een voorstel financiële middelen zijn verbonden, wordt van de raadsleden verwacht dat zij proberen ook zelf zicht te krijgen op de kosten.

Op deze manier praten kinderen mee over de sfeer en kwaliteit van ons onderwijs.