Welkom op onze website!

hermkes

Verbondenheid

Ontwikkeling

Respectvol

Welkom, leuk dat u onze website bezoekt!

Basisschool à Hermkes is gevestigd in Epen, een kerkdorp dat deel uit maakt van de gemeente Gulpen-Wittem. Onze school is gehuisvest in een gebouw, rondom voorzien van een speelplaats. In het gebouw, dat zijn hoofdingang heeft aan de Schoolstraat, bevinden zich 2 dubbele aaneengeschakelde groepslokalen, een enkel groepslokaal, een kleine instructieruimte en een aula met daarin diverse werkplekken. Verder beschikken we over een personeelskamer, een vergader-/werkruimte MT, toiletten en diverse bergingen. De school beschikt over een inpandige gymzaal en voor de kleuters een speellokaal. De peuteropvang en BSO OkiDoki beschikt ook over een ruimte in ons gebouw.
 
De school kenmerkt zich door de verbondenheid met de omgeving, maar is vooral een plek waar leerlingen begeleid worden bij hun ontwikkeling, zodat ze als ze onze school verlaten op een goede manier kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs.
We hopen dat onze leerlingen vervolgens uitgroeien tot volwassenen die op een respectvolle wijze deel uit maken van de maatschappij.
In onze school staat het leren centraal. We bieden de kinderen een leeromgeving die open, veilig en uitdagend is. Leerlingen krijgen kansen en de ruimte om initiatieven te ontwikkelen. Ze krijgen vertrouwen in zichzelf, gestimuleerd door begeleiders die het vertrouwen in hen uitstralen. Kinderen moeten zich naar hun vermogen kunnen ontwikkelen. Ze moeten komen tot actief en samenwerkend leren. Een goede relatie tussen de school en  de ouders/verzorgers van onze leerlingen (educatief partnerschap) is een absolute voorwaarde om goed onderwijs te kunnen bieden. Leerlingen, ouders/verzorgers, teamleden, oudervereniging en MR vormen door de goede onderlinge samenwerking de basis voor een goed schoolklimaat.
 

KWALITATIEF GOED ONDERWIJS, RECHT UIT HET HART. 


Ons laatste nieuws

Lees ons laatste nieuws, wij houden je graag op de hoogtel Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!