BasisOnline

Oudervereniging

De oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders/verzorgers met kinderen op basisschool à Hermkes. Anders dan de medezeggenschapsraad, die zich voornamelijk bezighoudt met beleidszaken, besteedt de oudervereniging haar tijd en aandacht aan het bedenken, organiseren en financieren van leuke, feestelijke en creatieve activiteiten en projecten op school. Zij ondersteunt hierbij het team van leerkrachten. Hierbij kunt u onder andere denken aan (buiten) schoolse activiteiten en feesten zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, de carnavalsviering en de schoolreis. Bij activiteiten doet de oudervereniging ook een beroep op hulp van alle ouders.

De oudervereniging is een echte vereniging en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Momenteel bestaat de oudervereniging uit een groep van 11 enthousiaste ouders. Ouders die belangstelling hebben om in de oudervereniging te komen, kunnen contact opnemen met de secretaris voor meer informatie.
De oudervereniging vergadert ongeveer één keer in de acht weken. De besluiten worden vermeld in de notulen van elke vergadering.
Eén keer per jaar houdt de oudervereniging een ledenvergadering tijdens de algemene ouderavond. De vereniging legt dan (financiële) verantwoording af over het voorafgaande jaar en doet verslag over de activiteiten van het afgelopen schooljaar.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit:
Mark Vandenhove (voorzitter)
Marie-José Mullenders (penningmeester)
Rensia Vandenhove (secretaris)